Monday, September 8, 2014

ತೆಂಗಿನ ಮರ

ತೆಂಗಿನ ಮರವೆ ತೆಂಗಿನ ಮರವೇ
ಮುಗಿಲ ಮುಟ್ಟೊ ಆಸೆ ನಿನಗೇಕೆ?
ನೋಡಲು ಅಂದ ಆ ನೀಲಿ ಬಾನು
ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕೆಂಡ ಆ ಬಿರು ಬಾನು
ಸಂಜೆಯ ಚೆಂದ ಆ ಸವಿ ಬಾನು

ನಿನ್ನ ಗರಿಗೇಟಕದ ಆ ಮೋಡ
ಆದರೂ ಬಿಡದ ನಿನ್ನ ಛಲ
ದೂರ ಚಾಚಿದಟೂ ದೂರ ಮುಗಿಲ
ಬೆಳೆವ ರೈತ ಬೆಳೆಸುತಿಹ ನಿನ್ನ
ನಿಸ್ವಾರ್ಥದಿ ನಿ ಕಲ್ಪತರು

ಐವತ್ತೋ ನೂರೋ ನಿನ್ನಾಯಸ್ಸು
ಸಾಕಿನ್ನು ನಿನ್ನ ಕಸರತ್ತು
ಸ್ಪರ್ಷಿಸು ಭೂತಾಯಿಯ ಚರಣವನು
ಕರಗಿದೆ ಭೂತಾಯಿಯ ಮನಸ್ಸು
ಮೇಚ್ಹಿದಾ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿನ್ನಾ ತಪ್ಪಸ್ಸು


Wednesday, September 25, 2013

 ಗಸಗಸೆ ಪಾಯಸ 

ಕಂಗಾಲದ ಹಸಿವಿಗೆ
ಕೈ ಜಾರಿದ ಆ ತುತ್ತು
ಇನ್ನು ಮಾದಿಲ್ಲ ಆ ನೋವು
ಮತ್ತೇ ಆಶಿಸಿತು ನಿನಗಾಗಿ||

ತಿಳಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಿ ನೀನು
ಘಮಿಘಮಿಸುವಾ ನಿನ್ನ ಗುಣ
ರಸಿಕರ ಮನ ಗೆದ್ದ ರಸ ಸ್ವಾದ
ಸಾಟಿಯಿರದ ಆನಂದ ನೀನು||

ಸಕ್ಕರೆ ಖಾಯಿಲೆಗೆ ನೀ ಸಲ್ಲ
ಮತ್ತಿನ ಮಂಪರು ನೀ ಕ್ಷಣಕೆ
ನೀರೇಯರ ಗಮ್ಮತ್ತು ಆ ಸವಿರುಚಿ
ಆದರು ನೀ ಅಪರೂಪ ಗಸಗಸೆ ಪಾಯಸ||
Saturday, February 25, 2012

ಲಾಲಿ.....

ಲಾಲಿ....ಎನ್ನಳಿಯರಾಜ
ಎಲ್ಲಿರುವೆ ದೊರೆಯೇ

ಬಾರಯ್ಯ ಬಾರಯ್ಯ

ಅಣ್ಣಯ್ಯನ ಒಡಲಲ್ಲಿ

ಅತ್ತಿಗೆಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ

ಒಲವಿನ ಸಾಗರದಲಿ

ಮೀಯುಸುವೆ ನಿನ್ನ ಒಡೋಡಿ ಬಾ||೧||


ಚಿತ್ತಚೊರ ಕೃಷ್ಣನಂತೆ

ಹೆತ್ತ ಮಗ ರಾಮನಂತೆ

ಮೂರುಲೊಕನಾಳ್ವ ಮುಕ್ಕಣ್ಣಂತೆ

ಸಿದ್ಧ ಹಸ್ತದ ಸಿದ್ದಾರೂಢನಂತೆ

ಘನ ಕೀರ್ತಿ ಸಾರುವ ಗಣೀಶನಂತೆ

ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಹನುಮನಂತೆ||೨||


ಸುಕೊಮಲ ಮನಸಿನ ಕುಸುಮದಂತೆ

ದೇವಮಂದಿರದ ಘಂಟನಾದದಂತೆ

ಅಜ್ಞಾನಕೆ ರವಿಯ ಜ್ಞಾನದ ಕಿರಣದಂತೆ

ಸುಜ್ಞಾನಕೆ ಸುಂದರ ಸ್ವಪ್ನದಂತೆ

ಮಂಗಲಮೂರ್ತಿಯ ಶುಭಮಂಗಳದಂತೆ

ಬಾ ಬಾ ಬೇಗ ಬಾ ನನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ್ ಅಂಗಳಕೆ||೩||


ಚಿನ್ನಿ-ದಾಂಡು ಕಾಯುತಿಹವು ನಿನ್ನೊಡನಾಟಕೆ

ಮುತ್ತು -ರತ್ನಗಳು ನಿನ್ನ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ

ಹೂವು-ಹಣ್ಣು-ಧಾನ್ಯ ನಿನ್ನ ಸ್ವಾಗತಕೆ

ಮಂದಾರದ ಕಾಡಿಗೆ ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಬೊಟ್ಟಿ ಗೆ

ಚಂದನದ ಲೇಪ ನಿನ್ನ ಶ್ರೀತನುವಿಗೆ

ಬಾ ಬಾರೋ ಬಾ ಎನ್ನಳಿಯರಾಜ ಬೇಗ ಬಾ||೪||

Friday, June 3, 2011

ಹಳ್ಳಿಗ / ರೈತ

Today morning i went to read and sat at gallery,saw paper seller boy,flower seller boy,they lead me to some days back...It was near ugadi fest holidays and i was moving to native.I knew train is at 3pm My friend (suju) was waiting for same train by bunking class, from 2.30..class got cancelled, i(studious...shhhh...!!!!!.)reached around 3-30pm thinking i missed train but i didn't:).As train about to leave so was rushing to ladies compartment.how to search suju (my friend,then thought let me get seat later ll go to her.she was at front side compartments where very rush! but the compartment which was sat not so:).


So i opened my assignment and started writing so that can talk plenty of time with mom,dad making later burden free!:P.As Harihar passed many villagers got in to my compartment.As seat was khali(empty) i was sitting as if i reserved seat.Am not that bad so allowed them to sit later.

here starts story...

In my compartment most of the passengers were villagers,some ladies some uncles,some aunties going to holiday with their kids.As it was passenger train at each station many climbing and getting down.and my assignment was going on along with it. The lady sitting in front of my seat was illiterate she was looking at pen ,papers and words writing as if me doing jaadu..and discussion went on among them about education- they missed and which now they cant get even if they wanna because of work load ,responsibility..

some kids behind my pen to play and villagers divert those kids from pen to outside window and foodies..

That lady got down at Ranebennur and told to other co passengers beside her to take care of me as was alone travelling from Davangere to Belgaum(ya though it was my 3ed time journey alone in train). I didn't give them anything just talked to them.. those people are so innocent,caring..

And now some words came when thought on them as


ಹಳ್ಳಿಗ / ರೈತ


ಓ ಹಳ್ಳಿಗ ನೀ ಮುಗ್ಧ
ಸರಳತೆಗೆ ನೀ ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದ
ಶಾಲೆ ಕಲಿತಿಲ್ಲ ವಾದರೂ ನೀ ಬುದ್ದ
ಕಾಯಕ -ಕೈಲಾಸದ ಸಿದ್ದ ||೧||

ಕೈ -ಮೈ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿ
ಬೆವರು -ರಕ್ತ್ ಒಂದು ಮಾಡಿ
ಬಿಸಿಲು ಮಳೆ ಜೊತೆ ಮಾಡಿ
ದುಡಿಯುತಿಹೆ ಹಗಲಿರುಳು ||೨||

ಹರಕು ಮಾಸಿದ ಬಟ್ಟೆ
ರೊಟ್ಟಿ -ಖಾರ್ -ಮುದ್ದೆಯೇ ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ
ಭೂ ತಾಯಿಯ ಮಗ ನೀ

ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲಬು ನೀ ||೩||


ನವಯುಗದ ವಿಜ್ಯಾನ ತಂದಿಹುದು
ನವ ನವ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳನು
ಆದರೆ ಮೊಸವನರಿಯದ ರೈತ
ನಿನ್ನ ತುಳಿಯುತಿಹರು ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲೇ ||೪ ||

ಪ್ರತಿ ದಿನ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವ ಸರಕಾರ
ಮಾದುತಿಹುದು ಅದೆಂತದೋ ಉಪಕಾರ್ !
ನೀನಿಲ್ಲದಿರೆ ಈ ಜಗ ಹಾಹಾಕಾರ
ಹಾರೈಸುವೆ ನಿನಗಾಗದಿರಲಿ ಅಪಚಾರ ||೫ ||

Sunday, March 20, 2011

ನೀನು....!!

ನೀನು....!!
ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಅಂದ ನೀನು


ಕೈಗೆ ದೊರಕದ ಸನಿಹ ನೀನು||೧||
ಸಾಟಿ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಕೆ


ಮನವಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಅಗಲಿಕೆಗೆ||೨||
ದಾರಿಗೆ ದೀಪವಾದೆ ಕಗ್ಗತ್ತಲಿನಲಿ


ಜೀವಕೆ ಉಸಿರಾದೆ ನಿರ್ಜಿವದಲಿ||೩||
ಗಾನ ಲಹರಿ ನೀನಾದೆ ಮೌನದಲಿ


ಸುಂದರ ಕಥೆಯದೆ ಸಂಗಮದಲಿ||೪||
 ಬಾ  ಬಾ ಎನ್ನೆದೆಯಗೂಡಿಗೆ


ನಿನ್ನೊಲವು ಕಾಯುತಿಹುದು ನಿನಗಾಗಿ||೫||

from my diary..

Last day when i saw one my classmate blog where he mentained regular updates ... [hmmm.. well ,i cant ;P :( ] felt his great patience and involment..and thought to write something..since i joined this mtech nothing inspiring me may be am not going out of this academic world or getting so busy in assignments (he he he) dont know .. so i opend my diary which is collection of my all poems and spending myself here for while!!..

these are like ಚುಟುಕು ...when i joined BE in BEC.. BGK- SUN inspired me this


ಸುಂದರ ಹುಡುಗಿಯ
ಸುಂದರ ವದನಕ್ಕೆ
ಸುಂದರನು ಮುತ್ತಿಟ್ಟ..


ಸುಂದರಿಯ ಸುಂದರ ಮೊಗ
ಕೆಂಪೇರಿತು,
ನಂತರ ಕಪ್ಪಾಯಿತು..


ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ ಸುಂದರಿ
ಸುಂದರ ಮೊಗ ನೋಡಿದರೆ
ಸುಂದರ ಸುಡುವ ಸೂರ್ಯನಾಗಿರಬೇಕೆ.. ??
..............................................................................
i still remember its os class but may be in 4th sem or 5th am not sure..
there ll be lot competation for first benches as latecomer i enjoyed llb he he
and looking at all my classmates these words came out..

ಬಿನ್ನ ಬಿನ್ನ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ
ಮೂಡುತಿಹುದು ರಂಗೋಲಿ
ಅದು ಕಲಾವಿದನ ಕುಂಚದಲಿ ..


ಕಲಾವಿದನ ಕೌಶಲತೆಯಲ್ಲಿ
ರಂಗೋಲಿಗೆ ಮೆರಗು
ಆದರೀ ರಂಗೋಲಿಗೆ
ವರ್ಷಗಳೇ ಬೇಕು..


ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣ
ತುಂಬುವ ಕಲಾವಿದ
ತಪ್ಪಿದರೆ ಕೌಶಲ್ಯತೆ
ರಂಗೋಲಿ ಆಗುವುದು ಬಿರುಗಾಳಿ..
............................................................................
next day one more poem as..
 
ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ರಂಗೋಲಿ

ಒಂದೆಡೆ ಕೆಂಪು ಇನ್ನೋದೆದೆ ಹಳದಿ
ನೀಲಿ ಹಸಿರು ಜಾಂಬಳಿ
ಒಂದೋ ಎರಡೋ ನಾನಾ ತರಹ...


ಸುಂದರ ಕಲಾವಿದ
ಹೊಂದಿಸುತಿಹ ಸುಂದರ
ಸುಂದರತೆಯಾತನ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ....


ಈಗಿನ್ನೂ ಮೂಡಿಸಿಹನು
ಬರೀ ಕಲ್ಪನೆಯ ಚಿತ್ರ
ಕಲ್ಪನೆಯ ಚಿತ್ರವಾದರೂ
ಭ್ರೂಣದಂತೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತವೆ..


ನಾ ಕಾಣೆ ರಂಗನಿಂದ ರಂಗಾದ
ಈ ಪರಿಪೂರ್ಣ ರಂಗೋಲಿ
ರೂಪಗೊಳ್ಳುವುದ್ಯಾವಾಗ..

Sunday, November 21, 2010

ದೇವರ ಲೀಲೆ ????

ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಅರಳಿಸಿದೆ
ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಅಡಗಿಸಿದೆ
ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವದುಸಿರು ತುಂಬಿದೆ

ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತು ಹುದುಗಿಸಿದೆ
ಭುವಿಯಲ್ಲಿ ವಜ್ರ ಅಡಗಿಸಿದೆ
ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷನ ಬೆರೆಸಿದೆ

ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಜೇನು ತುಂಬಿದೆ
ಮೊಗದಲ್ಲಿ ನಗುವ ಹಾಸಿದೆ
ಗಾನದಲ್ಲಿ ಸುಂದರ್ ರಾಗಾವಾದೆ

ಸಿರಿತನದಲ್ಲಿ ಬಡತನದ ಬೆಗೆಯಾದೆ
ನಿನ್ನೀ ದಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾದೆ
ಅನಾಹುತದಲ್ಲಿ ಅಹುತಿಯಾದೆ

ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಿ ಬೋತ್ತಾದೆ
ಮ್ರುದುವಿಗೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನದಾಳವದೆ
ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕಥಿನ್ಯತೆಯ ವರವಾದೆ